ตารางเดินเรือ

หน้าแรก / ตารางเดินเรือ
จาก เกาะกูด
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
ตราด

09:30

11:30

13:00

10:30

12:40

14:00

600บาท

500บาท

600บาท

เรือคาตามารัน

เรือเฟอร์รี่

สปีดโบ๊ท

เกาะหมาก 09:30 10:00 500บาท เรือคาตามารัน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 11:30 18:30 1,000บาท Ferry + Mini Van
ถนนข้าวสาร 11:30 19:30 1,000บาท Ferry + Mini Van
พัทยา 09:30 17:00 1,000บาท เรือคาตามารัน + มินิแวน
Koh Mak Resort

09:00

13:00

09:30

14:00

700บาท

400บาท

สปีดโบ๊ท

Wooden Boat

Koh Wai

13:00

15:00

500บาท

Wooden Boat

Koh Khum

13:00

15:30

500บาท

Wooden Boat

Koh Chang

09:00

13:00

10:00

16:00

1,200บาท

700บาท

สปีดโบ๊ท

Wooden Boat

*** ราคารวมแท็กซี่ไป/กลับท่าเรือไป/จากโรงแรมในเกาะกูดแล้ว

จาก ตราด(ท่าเรือแหลมศอก)
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
เกาะกูด

10:00

11:30

13:30

11:00

12:30

14:40

600บาท

600บาท

500บาท

สปีดโบ๊ท

เรือคาตามารัน

เรือเฟอร์รี่

เกาะหมาก 11:30 12:00 500บาท เรือคาตามารัน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 13:00 18:30 500บาท มินิแวน
ถนนข้าวสาร 13:00 19:30 500บาท มินิแวน
จาก เกาะหมาก
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
เกาะกูด 12:00 12:30 500บาท เรือคาตามารัน
ตราด 10:00 10:30 500บาท เรือคาตามารัน
พัทยา 10:00 17:00 1,000บาท เรือคาตามารัน + มินิแวน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 10:00 18:30 1,000บาท เรือคาตามารัน + มินิแวน
ถนนข้าวสาร 10:00 19:30 1,000บาท เรือคาตามารัน + มินิแวน
จาก ถนนข้าวสาร
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
ตราด 06:00 12:30 500บาท มินิแวน
เกาะกูด 06:00 14:40 1,000บาท มินิแวน + เรือเฟอร์รี่
จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
ตราด 07:00 12:30 500บาท มินิแวน
เกาะกูด 07:00 14:40 1,000บาท มินิแวน + เรือเฟอร์รี่
จาก พัทยา
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
เกาะกูด 06:00 14:40 1,000บาท มินิแวน + เรือเฟอร์รี่
From Koh Chang
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
Koh Khum 09:00 09:30 400บาท Wooden Boat
Koh Wai 09:00 10:00 400บาท Wooden Boat
Koh Mak Resort 09:00 11:00 500บาท Wooden Boat
เกาะกูด 09:00 12:30 700บาท Wooden Boat
From Koh Khum
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
Koh Wai 09:30 10:00 300บาท Wooden Boat
Koh Mak Resort 09:30 11:00 300บาท Wooden Boat
เกาะกูด 09:30 12:30 700บาท Wooden Boat
From Koh Wai
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
Koh Mak Resort 10:00 11:00 300บาท Wooden Boat
เกาะกูด 10:00 12:30 600บาท Wooden Boat
From Koh Mak Resort
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
เกาะกูด 11:00 12:30 400บาท Wooden Boat
Koh Wai 14:00 15:00 500บาท Wooden Boat
Koh Khum 14:00 15:60 300บาท Wooden Boat
Koh Chang 14:00 16:00 300บาท Wooden Boat
สปีดโบ๊ท
เรือคาตามารัน
เรือเฟอร์รี่ด่วน
มินิแวน
ติดต่อ สอบถาม แจ้งที่พัก