ตารางเดินเรือ

หน้าแรก / ตารางเดินเรือ
จาก เกาะกูด
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
ตราด

09:30

11:30

13:00

10:30

12:40

14:00

600บาท

500บาท

600บาท

เรือคาตามารัน

เรือเฟอร์รี่

สปีดโบ๊ท

เกาะหมาก 09:30 10:00 500บาท เรือคาตามารัน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 11:30 18:30 1,000บาท Ferry + Mini Van
ถนนข้าวสาร 11:30 19:30 1,000บาท Ferry + Mini Van
พัทยา 09:30 17:00 1,000บาท เรือคาตามารัน + มินิแวน

*** ราคารวมแท็กซี่ไป/กลับท่าเรือไป/จากโรงแรมในเกาะกูดแล้ว

จาก ตราด(ท่าเรือแหลมศอก)
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
เกาะกูด

10:00

11:30

13:30

11:00

12:30

14:40

600บาท

600บาท

500บาท

สปีดโบ๊ท

เรือคาตามารัน

เรือเฟอร์รี่

เกาะหมาก 11:30 12:00 500บาท เรือคาตามารัน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 13:00 18:30 500บาท มินิแวน
ถนนข้าวสาร 13:00 19:30 500บาท มินิแวน
จาก เกาะหมาก
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
เกาะกูด 12:00 12:30 500บาท เรือคาตามารัน
ตราด 10:00 10:30 500บาท เรือคาตามารัน
พัทยา 10:00 17:00 1,000บาท เรือคาตามารัน + มินิแวน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 10:00 18:30 1,000บาท เรือคาตามารัน + มินิแวน
ถนนข้าวสาร 10:00 19:30 1,000บาท เรือคาตามารัน + มินิแวน
จาก ถนนข้าวสาร
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
ตราด 06:00 12:30 500บาท มินิแวน
เกาะกูด 06:00 14:40 1,000บาท มินิแวน + เรือเฟอร์รี่
จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
ตราด 07:00 12:30 500บาท มินิแวน
เกาะกูด 07:00 14:40 1,000บาท มินิแวน + เรือเฟอร์รี่
จาก พัทยา
    ออกเดินทาง ถึงจุดหมาย ราคา หมายเหตุ
เกาะกูด 06:00 14:40 1,000บาท มินิแวน + เรือเฟอร์รี่
สปีดโบ๊ท
เรือคาตามารัน
เรือเฟอร์รี่ด่วน
มินิแวน
ติดต่อ สอบถาม แจ้งที่พัก