ข่าวสาร/โปรโมชั่น

เส้นทางยอดนิยม

06:00

ถนนข้าวสาร

12:30

ท่าเรือแหลมศอก

มินิแวน

6ชั่วโมง 30นาที

500

มินิแวน

6 ชั่วโมง 30 นาที

 • 06:00 ถนนข้าวสาร
 • 12:30 ท่าเรือแหลมศอก

06:00

ถนนข้าวสาร

14:40

เกาะกูด
+
มินิแวน+เฟอร์รี่

8ชั่วโมง 40นาที

1,000

มินิแวน

6 ชั่วโมง 30 นาที

 • 06:00 ถนนข้าวสาร
 • 12:30 ท่าเรือแหลมศอก

เฟอร์รี่

1ชั่วโมง 10นาที

 • 13:30 ท่าเรือแหลมศอก
 • 14:40 เกาะกูด

06:00

พัทยา

14:40

เกาะกูด
+
มินิแวน+เฟอร์รี่

8ชั่วโมง 40นาที

1,000

มินิแวน

7 ชั่วโมง 30 นาที

 • 6:00 พัทยา
 • 13:30 ท่าเรือแหลมศอก

เฟอร์รี่

1ชั่วโมง 10นาที

 • 13:30 ท่าเรือแหลมศอก
 • 14:40 เกาะกูด

07:00

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

12:30

ท่าเรือแหลมศอก

มินิแวน

5ชั่วโมง 30นาที

500

มินิแวน

5 ชั่วโมง 30 นาที

 • 07:00 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • 12:30 ท่าเรือแหลมศอก

07:00

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

14:40

เกาะกูด
+
มินิแวน+เฟอร์รี่

7ชั่วโมง 40นาที

1,000

มินิแวน

5 ชั่วโมง 30 นาที

 • 07:00 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • 12:30 ท่าเรือแหลมศอก

เฟอร์รี่

1ชั่วโมง 10นาที

 • 13:30 ท่าเรือแหลมศอก
 • 14:40 เกาะกูด

09:30

เกาะกูด

10:30

ท่าเรือแหลมศอก

คาตามารัน

1ชั่วโมง

500

คาตามารัน

1ชั่วโมง

 • 09:30 เกาะกูด
 • 10:30 ท่าเรือแหลมศอก

09:30

เกาะกูด

10:00

เกาะหมาก
500

คาตามารัน

30นาที

 • 09:30 เกาะกูด
 • 10:00 เกาะหมาก

09:30

เกาะกูด

17:00

พัทยา
+
คาตามารัน+มินิแวน

7ชั่วโมง 30นาที

1,000

คาตามารัน

1ชั่วโมง

 • 09:30 เกาะกูด
 • 10:30 ท่าเรือแหลมศอก

มินิแวน

5 ชั่วโมง 0 นาที

 • 12:00 ท่าเรือแหลมศอก
 • 17:00 พัทยา

10:00

ท่าเรือแหลมศอก

11:00

เกาะกูด
600

สปีดโบ๊ท

1ชั่วโมง

 • 10:00 ท่าเรือแหลมศอก
 • 11:00 เกาะกูด

10:00

เกาะหมาก

10:30

ท่าเรือแหลมศอก
500

คาตามารัน

30นาที

 • 10:00 เกาะหมาก
 • 10:30 ท่าเรือแหลมศอก

10:00

เกาะหมาก

17:00

พัทยา
+
คาตามารัน+มินิแวน

7ชั่วโมง

1,000

คาตามารัน

30นาที

 • 10:00 เกาะหมาก
 • 10:30 ท่าเรือแหลมศอก

มินิแวน

5 ชั่วโมง 0 นาที

 • 12:00 ท่าเรือแหลมศอก
 • 17:00 พัทยา

10:00

เกาะหมาก

18:30

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
+
คาตามารัน+มินิแวน

8ชั่วโมง 30นาที

1,000

คาตามารัน

30นาที

 • 10:00 เกาะหมาก
 • 10:30 ท่าเรือแหลมศอก

มินิแวน

5 ชั่วโมง 30 นาที

 • 13:00 ท่าเรือแหลมศอก
 • 18:30 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

10:00

เกาะหมาก

19:30

ถนนข้าวสาร
+
คาตามารัน+มินิแวน

9ชั่วโมง 30นาที

1,000

คาตามารัน

30นาที

 • 10:00 เกาะหมาก
 • 10:30 ท่าเรือแหลมศอก

มินิแวน

6 ชั่วโมง 30 นาที

 • 13:00 ท่าเรือแหลมศอก
 • 19:30 ถนนข้าวสาร

11:30

ท่าเรือแหลมศอก

12:30

เกาะกูด

คาตามารัน

1ชั่วโมง

500

คาตามารัน

1ชั่วโมง

 • 11:30 ท่าเรือแหลมศอก
 • 12:30 เกาะกูด

11:30

เกาะกูด

12:40

ท่าเรือแหลมศอก

เฟอร์รี่

1ชั่วโมง 10นาที

500

เฟอร์รี่

1ชั่วโมง 10นาที

 • 11:30 เกาะกูด
 • 12:40 ท่าเรือแหลมศอก

11:30

เกาะกูด

18:30

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
+
เฟอร์รี่+มินิแวน

7ชั่วโมง

1,000

เฟอร์รี่

1ชั่วโมง 10นาที

 • 11:30 เกาะกูด
 • 12:40 ท่าเรือแหลมศอก

มินิแวน

5 ชั่วโมง 30 นาที

 • 13:00 ท่าเรือแหลมศอก
 • 18:30 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

11:30

เกาะกูด

19:30

ถนนข้าวสาร
+
เฟอร์รี่+มินิแวน

8ชั่วโมง

1,000

เฟอร์รี่

1ชั่วโมง 10นาที

 • 11:30 เกาะกูด
 • 12:40 ท่าเรือแหลมศอก

มินิแวน

6 ชั่วโมง 30 นาที

 • 13:00 ท่าเรือแหลมศอก
 • 19:30 ถนนข้าวสาร

11:30

ท่าเรือแหลมศอก

12:00

เกาะหมาก
500

คาตามารัน

30นาที

 • 11:30 ท่าเรือแหลมศอก
 • 12:00 เกาะหมาก

12:00

เกาะหมาก

12:30

เกาะกูด
500

คาตามารัน

30นาที

 • 12:00 เกาะหมาก
 • 12:30 เกาะกูด

13:00

เกาะกูด

14:00

ท่าเรือแหลมศอก
600

สปีดโบ๊ท

1ชั่วโมง

 • 13:00 เกาะกูด
 • 14:00 ท่าเรือแหลมศอก

13:00

ท่าเรือแหลมศอก

18:30

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มินิแวน

5ชั่วโมง 30นาที

500

มินิแวน

5 ชั่วโมง 30 นาที

 • 13:00 ท่าเรือแหลมศอก
 • 18:30 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

13:00

ท่าเรือแหลมศอก

19:30

ถนนข้าวสาร

มินิแวน

6ชั่วโมง 30นาที

500

มินิแวน

6 ชั่วโมง 30 นาที

 • 13:00 ท่าเรือแหลมศอก
 • 19:30 ถนนข้าวสาร

13:30

ท่าเรือแหลมศอก

14:40

เกาะกูด

เฟอร์รี่

1ชั่วโมง 10นาที

500

เฟอร์รี่

1ชั่วโมง 10นาที

 • 13:30 ท่าเรือแหลมศอก
 • 14:40 เกาะกูด
ติดต่อ สอบถาม แจ้งที่พัก